Servicii oferite de expertii tai

Servicii si domenii de activitate

Suntem printre primele companii de proiectare, consultanţă şi expertizare în domeniile Inginerie Civilă, Hidroedilitare şi Protecţia Mediului.

01
Proiectare în domeniul Ingineriei Civile și Hidroedilitare
 • Rețele de Alimentare cu Apă, Captări și Stații de Tratare Apă Potabilă
 • Rețele de Canalizare și Stații de Epurare
 • Sisteme Ecologice de Management al Deșeurilor
 • Regularizări Cursuri de Apă
 • Acumulări de Apă cu diferite scopuri: piscicole, irigații etc.
 • Amenajări complexe hidrotehnice
 • Drumuri și Poduri
02
Proiectare în domeniul Ingineriei Mediului
 • Studii de Gospodărire a Calității și Cantității Apelor
 • Studii de Impact de Mediu
 • Bilanțuri de Mediu nivel I și II
 • Raporturi de Amplasament
 • Expertize de Mediu
03
Studii tehnice necesare proiectării în domeniul Ingineriei Civile
 • Studii Topografice
 • Studii Geotehnice
 • Studii Hidrologice
 • Studii Hidrogeologice
 • Studii de Inundabilitate
 • Expertize Tehnice
 • Expertize P.S.I.
04
Consultanțã în domeniul ingineriei civile, hidroedilitare și protecția mediului

Sisteme de Alimentare cu Apă și Canalizare

 • Surse de apă
 • Conducte de transport
 • Stații Tratare Apă Potabilă
 • Conducte de distribuție
 • Stații Tratare Apă Uzată
 • Planuri de management al deșeurilor (Masterplan județean)
 • Colectoare apă uzată
 • Stații de preepurare apă industrială

Sisteme de Alimentare cu Apă și Canalizare

 • Drumuri, Poduri, Cai ferate

 

Sisteme Ecologice de Management al Deșeurilor

 • Instalații locale
 • Instalații județene
 • Instalații regionale
 • Planuri de management județene
05
Expertize în următoarele domenii
 • Structuri civile
 • Lucrări de gospodărie comunală
 • Tehnologie de proces
 • Igiena și sănătatea populației
06
Servicii suport pentru Licitații

Avem cunoștințele și experiența necesară pentru a putea oferi servicii într-un mod profesionist și fiabil în fiecare etapă de implementare a unui proiect, pornind de la pregătirea documentației de licitație și până la implementarea efectivă a acestuia.